Ulgi podatkowe dla podatników PIT-37

PIT-37 jest deklaracją podatkową składaną od dnia 15 lutego, do dnia 30 kwietnia, roku następującego po danym roku podatkowym. PIT za 2018 rok, nazywany inaczej PIT 2019, składny będzie więc do 30 kwietnia 2019 roku – i można go składać już teraz. Jednym z legalnych sposobów zmniejszenia swojego zobowiązania do zapłaty podatku organowi podatkowemu, jest skorzystanie z przewidzianych prawem ulg i odliczeń. Jakie możliwe są przy PIT-37 w 2019 roku?

Jak skorzystać z ulg w PIT 2019?

Skorzystanie z ulg możliwe jest z zasady poprzez odpowiednie wypełnienie formularza podatkowego i wprowadzenie do niego niezbędnych informacji i danych. Z założenia, ulgi można wykazać we wszystkich trzech formach legalnego rozliczenia PIT, czyli:

  1. W wersji tradycyjnej, poprzez uwzględnienie pomocy takiej jak ulga podatkowa bezpośrednio na papierowym formularzu, następnie składanym bezpośrednio do urzędu skarbowego lub przesyłanym za pomocą Poczty Polskiej;

  2. W wersji elektronicznej PIT 2019, czyli w tak zwanej e-deklaracji, również poprzez wprowadzenie w programie do wypełniania PIT informacji o przysługujących ulgach i złożenie formularza do organów podatkowych za pomocą sieci internet;

  3. W nowej usłudze „Twój e-PIT”, poprzez sprawdzenie czy ulga podatkowa została automatycznie wprowadzona przez organy lub odpowiednio edytując przygotowane dla podatnika rozliczenie.

Bez względu na formę wypełniania deklaracji podatkowej, warto aby podatnik posiadał i zachował dowody, pozwalające w razie potrzeby wykazać jego prawo do skorzystania z danej ulgi czy odliczenia.

Ulga podatkowa w PIT-37

Ulga podatkowa w PIT-37

Formularz podatkowy PIT-37 jest jednym z najczęściej wykorzystywanych druków podatkowych w Polsce. Dotyczy większości podatników pracujących w ramach umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów, emerytów i innych. Nic więc dziwnego, że właśnie przy tym PIT 2019 możliwe jest skorzystanie z wielu ulg i zwolnień. Wśród nich wymienić można:

  • Ulgę prorodzinną (na dzieci);
  • Ulgę abolicyjna (Za pracę za granicą);
  • Ulgę na badania i rozwój;
  • Ulgi na leki;
  • Ulgę na sprzęt rehabilitacyjny;
  • Ulgę na samochód;
  • Ulgę na internet;

oraz inne odliczenia dotyczące między innymi krwiodawców, darowizn, czy składek ZUS.

Warto pamiętać, że różne ulgi mają różne sposoby działania, których docelowym efektem jest zmniejszenie podatku. Część z nich pozwala na dokonywanie odliczeń od dochodu oraz takich, których wysokość będzie rzutować na odliczenia bezpośrednio od podatku. Nie należy mylić tych dwóch różnych sposobów pozwalających na obniżenie zobowiązań.

Podsumowanie i rekomendacje

Każdorazowo przed skorzystaniem z danej ulgi rekomendowane jest sprawdzenie, czy dany podatnik na pewno spełnia warunki uprawniające do skorzystania z niej w PIT 2019. Należy pamiętać, że ulga podatkowa to z założenia zmniejszenie obowiązku podatkowego, a jeżeli wykorzystane jest w sposób nieuprawniony – może prowadzić do poszkodowania Skarbu Państwa. Tego typu sytuacja natomiast może spowodować negatywne konsekwencje dla podatnika, w tym dotkliwe kary, czy odpowiedzialność prawną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj