Strona głównaPracaJak skutecznie dochodzić odszkodowania za wypadek w pracy?

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania za wypadek w pracy?

Wypadek w pracy jest zdarzeniem niezwykle trudnym — nie tylko poprzez poniesione szkody fizyczne i psychiczne, ale również przez dochodzenie odszkodowania, czyli proces, który wydawać się może krępujący i skomplikowany. Jednakże — w przypadku, w którym osoba zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, a zdarzenie nastąpiło z winy pracodawcy, ma on obowiązek naprawienia szkody. Jak zatem skutecznie dochodzić odszkodowania za wypadek w pracy?

Na czym polega odszkodowanie za wypadek w pracy?

Przede wszystkim — dotyczy on jedynie sytuacji, w których pracownik wykonywał rutynowe czynności lub polecenia swoich przełożonych. Nie jest istotne czy wypadek ma miejsce w czasie pracy, czy też w godzinach nadliczbowych. Jego podstawą musi być wystąpienie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć pracownika. Uszczerbek stały nie daje szans na poprawę sytuacji zdrowotnej, natomiast uszczerbek długotrwały to taki, który powoduje zmniejszenie sprawności organizmu na czas, który przekracza 6 miesięcy. Odszkodowanie za wypadek w pracy przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych — najczęściej wynosi ono 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli ZUS odmówi przyznania odszkodowania, od tej decyzji mamy prawo się odwołać.

Świadczenia za wypadek przy pracy

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która uległa wypadkowi przy pracy (ale także ta, u której stwierdzono chorobę zawodową), ma prawo do otrzymywania różnych świadczeń, nie tylko jednorazowego odszkodowania. Są nimi:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • renta rodzinna lub dodatek do renty rodzinnej.

wypadek w pracy - gdzie zgłosić

Gdzie zgłosić wypadek w pracy?

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy, należy jak najszybciej zgłosić go pracodawcy — ustawodawca nie określił jednak, ile czasu jest na tą czynność przewidziane.

Roszczenia przedawniają się po 3 latach od zdarzenia. W ciągu 10 lat od powstania uszczerbku można dochodzić jedynie odszkodowań w procesie cywilnym. Zdarzenie zawsze należy zgłosić pracodawcy, u którego było się zatrudnionym w momencie wystąpienia wypadku.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Zgłoszenie wypadku rozpoczyna proces ubiegania się o odszkodowanie. Drugim krokiem jest sporządzenie protokołu powypadkowego — zazwyczaj wypełnia go pracodawca już po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku. Ma on na to 14 dni od zawiadomienia przez pracownika. Następnie, należy zgłosić roszczenia, których zamierzamy się domagać — mogą one być zadośćuczynieniem za poniesione straty fizyczne i psychiczne lub też zwrotem kosztów poniesionych na leczenie. O procedurze związanej z dochodzeniem odszkodowania więcej przeczytać można na stronie adwokatów z Poznania, klikając w link: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-pracy/. W dalszej kolejności powinniśmy zgłosić wniosek o świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do pracodawcy (płatnika składek). Podstawą we wniosku powinna być dokumentacja, z której wynika, że dane zdarzenie faktycznie było wypadkiem przy pracy. Konieczne są również protokół powypadkowy i zaświadczenie o stanie zdrowia.

Podział wypadków w pracy

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy, należy wziąć pod uwagę podstawę prawną jego dotyczącą. Główną regulacją jest Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadki w pracy dzielimy na śmiertelne, ciężkie i lekkie. Co więcej — jeżeli w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej 2 osoby mówić możemy o wypadku zbiorowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read